Pts

1 2 3
Hennadii Portnov 11 11 11
Yevhen Bielokon 5 5 9

事件

 • 赛局1首先获得3 - Yevhen Bielokon
 • 赛局1首先获得5 - Hennadii Portnov
 • 赛局1首先获得7 - Hennadii Portnov
 • 赛局1首先获得9 - Hennadii Portnov
 • 第1局 - Hennadii Portnov以11-5获胜
 • 第1局后得分 - 11-5
 • 赛局2首先获得3 - Hennadii Portnov
 • 赛局2首先获得5 - Hennadii Portnov
 • 赛局2首先获得7 - Hennadii Portnov
 • 赛局2首先获得9 - Hennadii Portnov
 • 第1局 - Hennadii Portnov以11-5获胜
 • 第2局后得分 - 11-5
 • 赛局3首先获得3 - Hennadii Portnov
 • 赛局3首先获得5 - Hennadii Portnov
 • 赛局3首先获得7 - Hennadii Portnov
 • 赛局3首先获得9 - Hennadii Portnov
 • Game 3 - Hennadii Portnov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9