Liga Pro Moscow Open 06/18 16:30 迪米特裏•波波夫 v Pavel Malahov 8-10
Liga Pro Moscow Open 9-11,6-11 謝爾蓋•馬克薩科夫 v Sergey Trunenkov 3-3
Liga Pro Moscow Open 06/18 16:00 葉夫蓋尼•伊柳欣 v 安德雷•唐欽科 9-9
Liga Pro Moscow Open 06/18 16:00 Vyacheslav Karpenko v 帕维尔•卢基亚诺夫 2-3
Liga Pro Moscow Open 06/18 15:30 Pavel Malahov v 伊萬•季托夫 8-4
Liga Pro Moscow Open 06/18 15:30 Vladimir Sinkovskiy v Andrey Yakovlev 3-5
Liga Pro Moscow Open 06/18 15:00 迪米特裏•波波夫 v Vyacheslav Karpenko 11-7
Liga Pro Moscow Open 06/18 14:49 Vjacheslav Chernov v Albert Bogomolov 9-6
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 14:00 安德魯 巴格裏 v 沃斯特斯 3-1
Liga Pro Moscow Open 06/18 14:00 阿納斯塔西娅•格露娃 v 塔季揚娜 米哈伊洛娃 3-3
Liga Pro Moscow Open 06/18 13:30 Andrey Yakovlev v Vjacheslav Chernov 8-7
Liga Pro Moscow Open 06/18 13:26 Mariia Vinogradova v Natalia Malinina 10-12
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 13:15 沃斯特斯 v Nandor Ecseki 3-2
Liga Pro Moscow Open 06/18 13:00 阿納斯塔西娅•格露娃 v Mariia Vinogradova 11-9
Liga Pro Moscow Open 06/18 13:00 Vladimir Sinkovskiy v Albert Bogomolov 4-4
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 12:35 安德魯 巴格裏 v 達烏德 Cheaib 3-1
Liga Pro Moscow Open 06/18 12:30 Natalia Malinina v 塔季揚娜 米哈伊洛娃 6-5
Liga Pro Moscow Open 06/18 12:30 Albert Bogomolov v Andrey Yakovlev 8-11
Liga Pro Moscow Open 06/18 12:00 Daria Shadrina v 阿納斯塔西娅•格露娃 2-4
Liga Pro Moscow Open 06/18 12:00 Vjacheslav Chernov v Vladimir Sinkovskiy 10-10
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 11:40 沃斯特斯 v Nandor Ecseki 3-2
Liga Pro Moscow Open 06/18 11:30 Natalia Malinina v Mariia Vinogradova 4-5
Liga Pro Moscow Open 06/18 11:00 塔季揚娜 米哈伊洛娃 v Daria Shadrina 10-3
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 11:00 羅曼•洛倫茲 v 安德魯 巴格裏 3-1
Liga Pro Moscow Open 06/18 10:30 阿納斯塔西娅•格露娃 v Natalia Malinina 7-2
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 10:20 加庫布 Kleprlik v Josip 胡茲克 3-2
Liga Pro Moscow Open 06/18 10:00 Mariia Vinogradova v Daria Shadrina 9-9
挑戰賽 奧克森豪森 06/18 09:40 安德魯 巴格裏 v 保羅∙拉維恩 3-0
Liga Pro Moscow Open 06/18 09:30 塔季揚娜 米哈伊洛娃 v 阿納斯塔西娅•格露娃 7-10
Liga Pro Moscow Open 06/18 09:00 Daria Shadrina v Natalia Malinina 6-6