Pts

1 2 3 4
Igor Poletaev 9 11 7 9
Sergey Khomutov 11 6 11 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Igor Poletaev
 • 赛局1首先获得5 - Sergey Khomutov
 • 赛局1首先获得7 - Sergey Khomutov
 • 赛局1首先获得9 - Sergey Khomutov
 • 第1局 - Sergey Khomutov以9-11获胜
 • 第1局后得分 - 9-11
 • 赛局2首先获得3 - Sergey Khomutov
 • 赛局2首先获得5 - Sergey Khomutov
 • 赛局2首先获得7 - Igor Poletaev
 • 赛局2首先获得9 - Igor Poletaev
 • 第2局 - Igor Poletaev以11-6获胜
 • 第2局后得分 - 11-6
 • 赛局3首先获得3 - Sergey Khomutov
 • 赛局3首先获得5 - Sergey Khomutov
 • 赛局3首先获得7 - Sergey Khomutov
 • 赛局3首先获得9 - Sergey Khomutov
 • 第3局 - Sergey Khomutov以7-11获胜
 • 第3局后得分 - 7-11
 • 赛局4首先获得3 - Igor Poletaev
 • 赛局4首先获得5 - Sergey Khomutov
 • 赛局4首先获得7 - Sergey Khomutov
 • 赛局4首先获得9 - Sergey Khomutov
 • 第4局 - Sergey Khomutov以9-11获胜
 • 第4局后得分 - 9-11