Pts

1 2 3
基裏爾 Shvetc 11 11 10
丹尼爾•利斯 4 5 4

事件

 • 赛局1首先获得3 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局1首先获得5 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局1首先获得7 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局1首先获得9 - 基里尔 Shvetc
 • 第1局 - 基里尔 Shvetc以11-4获胜
 • 第1局后得分 - 11-4
 • 赛局2首先获得3 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局2首先获得5 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局2首先获得7 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局2首先获得9 - 基里尔 Shvetc
 • 第2局 - 基里尔 Shvetc以11-5获胜
 • 第2局后得分 - 11-5
 • 赛局3首先获得3 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局3首先获得5 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局3首先获得7 - 基里尔 Shvetc
 • 赛局3首先获得9 - 基里尔 Shvetc