Dmitrii Basmanov @ 莫斯科職業聯賽

DateR主隊 v 客隊-
08/03 11:30 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 3-1
08/03 10:30 - Dmitrii Basmanov v Dmitry Sebekin L 0-3
08/03 10:00 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 3-1
08/03 08:30 - Dmitrii Basmanov v Igor Mikhailov L 0-3
06/26 23:30 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov L 3-1
06/26 22:30 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov W 1-3
06/26 21:30 - Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin L 2-3
06/26 20:30 - Ivan Pandur v Dmitrii Basmanov W 2-3
06/26 11:30 - Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin L 2-3
06/26 10:30 - Ivan Pandur v Dmitrii Basmanov L 3-1
06/26 09:30 - Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 3-0
06/26 08:30 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov W 1-3
06/25 07:00 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov W 1-3
06/25 06:00 - Dmitrii Basmanov v 阿列克謝•埃爾米洛夫 L 0-3
06/25 05:30 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov W 1-3
06/25 04:00 - Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov L 1-3
06/24 15:30 - Dmitrii Basmanov v 阿列克謝•埃爾米洛夫 L 1-3
06/24 14:00 - Dmitrii Basmanov v Ivan Pandur W 3-2
06/24 13:30 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov W 1-3
06/24 12:00 - Dmitrii Basmanov v 阿列克謝•埃爾米洛夫 L 2-3
06/23 23:36 - Dmitrii Basmanov v Ivan Pandur W 3-0
06/23 23:00 - Dmitrii Basmanov v Ivan Pandur W 3-0
06/23 22:00 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov L 3-2
06/23 21:00 - 阿列克謝•埃爾米洛夫 v Dmitrii Basmanov W 2-3
06/23 20:30 - Dmitrii Basmanov v Ivan Pandur W 3-2
06/23 11:30 - Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov L 0-3
06/23 10:30 - Dmitrii Basmanov v Ivan Pandur W 3-2
06/23 09:00 - Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin W 3-2
06/23 08:00 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov W 0-3
06/22 19:00 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov L 3-1