Dmitriy Pereyaslovskyi

Leagues Played
塞特卡盃 492

結果

塞特卡盃 11/29 18:32 - Dmitriy Pereyaslovskyi v Pavlo Volkov L 1-3
塞特卡盃 11/29 17:35 - Roman Bambutsa v Dmitriy Pereyaslovskyi W 2-3
塞特卡盃 11/29 16:05 - 安德里·佩雷蒂亞特科 v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-1
塞特卡盃 11/29 14:35 - Pavlo Volkov v Dmitriy Pereyaslovskyi W 0-3
塞特卡盃 11/29 13:35 - Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-0
塞特卡盃 11/29 05:05 - Roman Bambutsa v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-2
塞特卡盃 11/29 03:35 - Dmitriy Pereyaslovskyi v Mykola Polysynskyi L 0-3
塞特卡盃 11/29 01:35 - 葉夫海尼•索科利佐夫 v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-1
塞特卡盃 11/28 23:35 - 安德里·謝爾巴克 v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-1
塞特卡盃 11/28 22:35 - 阿爾瑟姆•利切科 v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-0
塞特卡盃 11/26 13:25 - Taras Yemelianov v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-1
塞特卡盃 11/26 12:25 - 安德里·佩雷蒂亞特科 v Dmitriy Pereyaslovskyi W 2-3