Volodymyr Tymchenko

Leagues Played
塞特卡盃 548

結果

塞特卡盃 01/27 12:05 - Yevhen Khurtak v Volodymyr Tymchenko W 1-3
塞特卡盃 01/27 11:05 - Volodymyr Tymchenko v Hennadii Buianover L 2-3
塞特卡盃 01/27 10:05 - Volodymyr Tymchenko v Vadym Reva L 0-3
塞特卡盃 01/27 08:35 - Volodymyr Tymchenko v Valerii Lukianevych W 3-0
塞特卡盃 01/27 06:35 - Volodymyr Tymchenko v Serhii Bohach W 3-1
塞特卡盃 01/14 12:05 - Volodymyr Tymchenko v Yevhen Khurtak L 2-3
塞特卡盃 01/14 10:35 - Volodymyr Tymchenko v Hennadii Buianover L 1-3
塞特卡盃 01/14 09:05 - Volodymyr Tymchenko v Volodymyr Butko W 3-2
塞特卡盃 01/14 07:35 - Volodymyr Tymchenko v Serhii Bohach L 0-3
塞特卡盃 01/14 06:05 - Volodymyr Tymchenko v Vadym Reva L 1-3
塞特卡盃 12/30 12:05 - Volodymyr Tymchenko v Volodymyr Butko W 3-1
塞特卡盃 12/30 10:35 - Volodymyr Tymchenko v Serhii Bohach L 2-3