Nazarii Hrytsyienko

結果

烏克蘭TT盃 07/13 19:45 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko L 3-0
烏克蘭TT盃 07/13 18:00 - Nazarii Hrytsyienko v 德米特羅•瓦赫塔 W 3-1
烏克蘭TT盃 07/13 17:25 - Andrii Kotik v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
烏克蘭TT盃 07/13 16:15 - Nazarii Hrytsyienko v Andrii Kotik L 1-3
烏克蘭TT盃 07/13 15:05 - Nazarii Hrytsyienko v 德米特羅•瓦赫塔 W 3-1
烏克蘭TT盃 07/13 13:20 - Nazarii Hrytsyienko v Vadym Nechyporuk W 3-2
烏克蘭TT盃 07/10 12:10 - Nazarii Hrytsyienko v Valentyn Yunchyk W 3-0
烏克蘭TT盃 07/10 11:00 - Nazarii Hrytsyienko v 亞歷山大•奧列斯克維奇 L 1-3
烏克蘭TT盃 07/10 09:15 - Nazarii Hrytsyienko v Vadym Nechyporuk L 1-3
烏克蘭TT盃 07/10 08:05 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko W 0-3
烏克蘭TT盃 07/10 06:55 - 亞歷山大•奧列斯克維奇 v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
烏克蘭TT盃 07/10 05:45 - Valentyn Yunchyk v Nazarii Hrytsyienko W 0-3