Tyinchtyik Turabekov

職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/17 19:00 - Alexey Uvarov v Tynchtyk Turabekov 9-6
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/17 18:30 - Tynchtyk Turabekov v 伊万·索爾達托夫 0-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/17 17:00 - Tynchtyk Turabekov v Alexey Uvarov 12-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/17 16:01 - Nikolai Zhurba v Tynchtyk Turabekov 11-6
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/17 16:00 - 安德烈 Pravednov v Tynchtyk Turabekov View
莫斯科職業聯賽 01/17 07:28 - 亞歷山大•格里布科夫 v Tynchtyk Turabekov 5-11
莫斯科職業聯賽 01/17 06:30 - Nikolai Zhurba v Tynchtyk Turabekov 6-11
莫斯科職業聯賽 01/17 05:30 - Tynchtyk Turabekov v Dmitrii Ignatev 11-9
莫斯科職業聯賽 01/17 04:30 - 亞歷山大•格里布科夫 v Tynchtyk Turabekov 10-9
莫斯科職業聯賽 01/15 02:00 - Dmitry Petrochenko v Tyntchtyk Turabekov 9-4
莫斯科職業聯賽 01/15 00:30 - 安德烈 Pravednov v Tyntchtyk Turabekov 11-8
莫斯科職業聯賽 01/14 23:00 - Tyntchtyk Turabekov v Aleksandr Volkov 4-10
莫斯科職業聯賽 01/14 21:30 - Tyntchtyk Turabekov v Igor Minchenkov 15-13
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 19:41 - Nikita Lyfenko v Tynchtyk Turabekov 11-6
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 18:00 - Tynchtyk Turabekov v Nikita Lyfenko 3-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 17:30 - Sergey Ogai v Tynchtyk Turabekov 7-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 17:30 - Alexey Uvarov v Tynchtyk Turabekov View
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 16:00 - Tynchtyk Turabekov v Aleksandr Tretyakov 10-8
莫斯科職業聯賽 01/07 07:30 - Tynchtyk Turabekov v 亞歷山大 Serebrennikov 11-9
莫斯科職業聯賽 01/07 05:00 - Tynchtyk Turabekov v 皮特 Zyuzikov 8-11
莫斯科職業聯賽 01/07 04:00 - Aleksandr Tretyakov v Tynchtyk Turabekov 6-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 19:00 - Tynchtyk Turabekov v Sergey Myagkov 10-7
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 17:30 - Nikita Lyfenko v Tyntchtyk Turabekov 10-8
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 16:00 - Tyntchtyk Turabekov v Alexey Uvarov 6-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 19:03 - Tynchtyk Turabekov v Sergey Myagkov 11-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 18:30 - Tyntchtyk Turabekov v 亞歷山大 Serebrennikov 6-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 17:00 - Tyntchtyk Turabekov v Sergey Ogai 8-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 16:00 - Sergey Myagkov v Tyntchtyk Turabekov 8-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/30 19:30 - Alexey Uvarov v Tynchtyk Turabekov 9-8
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/30 18:30 - Tynchtyk Turabekov v 亞歷山大 Serebrennikov 8-5