Oleg Nikiforov

職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/16 11:06 - Dmitry Petrochenko v Oleg Nikiforov 11-8
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/16 09:00 - Dmitry Petrochenko v Oleg Nikiforov 10-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/16 09:00 - 安德烈 Pravednov v Oleg Nikiforov 11-7
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/16 08:30 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 8-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/10 19:14 - Oleg Nikiforov v Igor Smirnov 0-0
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/10 18:00 - Igor Smirnov v Oleg Nikiforov 7-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/10 17:00 - 伊万·索爾達托夫 v Oleg Nikiforov 10-8
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/10 16:30 - Oleg Nikiforov v Yaroslav Troyanov 4-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 11:07 - Oleg Nikiforov v Nikolai Zhurba 11-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 10:30 - Oleg Nikiforov v 安德烈 Pravednov 10-7
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 09:00 - Oleg Nikiforov v Nikolai Zhurba 11-8
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/09 08:00 - 安德雷•樂麗特科 v Oleg Nikiforov 9-5
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 15:30 - Igor Minchenkov v Oleg Nikiforov 10-1
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 14:00 - Oleg Nikiforov v Igor Minchenkov 7-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 13:30 - 安德烈 Pravednov v Oleg Nikiforov 5-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/06 12:00 - Oleg Nikiforov v 亞歷山大•格里布科夫 11-7
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/05 15:00 - 伊戈爾·科瓦列夫 v Oleg Nikiforov 9-10
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/05 14:00 - Oleg Nikiforov v 安德雷•樂麗特科 5-7
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/05 13:30 - Nikolai Zhurba v Oleg Nikiforov 9-6
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/05 12:00 - Oleg Nikiforov v 伊戈爾·科瓦列夫 4-2
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 11:16 - Oleg Nikiforov v 伊戈爾·科瓦列夫 11-7
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 10:30 - 阿列克謝•阿法納西耶夫 v Oleg Nikiforov 13-15
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 09:30 - Oleg Nikiforov v 安德烈 Pravednov 5-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 01/02 08:30 - 伊戈爾·科瓦列夫 v Oleg Nikiforov 11-9
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/31 11:05 - Oleg Nikiforov v 尼古拉•朱爾巴 View
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/31 10:00 - Oleg Nikiforov v 阿列克謝•阿法納西耶夫 8-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/31 09:30 - 尼古拉•朱爾巴 v Oleg Nikiforov 2-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/31 08:00 - Oleg Nikiforov v Timofey Arteev 10-5
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/29 15:25 - Oleg Nikiforov v 尼古拉•朱爾巴 9-11
職業聯賽FNTR莫斯科公開賽 12/29 14:30 - Oleg Nikiforov v 亞歷山大•格里布科夫 12-11