FSC Gerona Eden

結果

Guatemala LNV 01/22 00:00 - Coheteria Kaliman v FSC Gerona Eden D 5-5
Guatemala LNV 01/15 00:00 - FSC Gerona Eden v 阿里安扎室內五人制足球 W 7-5
Guatemala LNV 01/09 20:00 - Farmaceuticos FSC v FSC Gerona Eden L 9-3
Guatemala LNV 12/04 00:00 - FSC Gerona Eden v EPSS迪納摩 W 6-4
Guatemala LNV 11/29 01:00 - FSC Gerona Eden v Total Pro W 13-4
Guatemala LNV 11/21 22:30 - 格魯科索拉爾FSC v FSC Gerona Eden L 10-2
Guatemala LNV 11/15 01:00 - FSC Gerona Eden v CSD Juridicos GT W 9-3
Guatemala LNV 11/06 00:00 - FSC Gerona Eden v FSC Legendarios L 4-7
Guatemala LNV 10/30 00:00 - Coheteria Kaliman v FSC Gerona Eden L 7-3
Guatemala LNV 02/22 22:00 - CSD Juridicos GT v FSC Gerona Eden - View
Guatemala LNV 02/14 01:30 - EPSS迪納摩 v FSC Gerona Eden W 1-5
Guatemala LNV 03/29 01:30 - FSC Gerona Eden v FSC Legendarios L 5-6