Aleksandr Zhelubenkov

結果

莫斯科職業聯賽 02/04 19:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Vasily Dedov 10-12
莫斯科職業聯賽 02/04 18:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Pavel Perov 12-14
莫斯科職業聯賽 02/04 17:00 - 穆罕默德•艾哈邁德斯納夫 v Aleksandr Zhelubenkov 11-8
莫斯科職業聯賽 02/04 15:30 - Denis Bochkov v Aleksandr Zhelubenkov 12-10
莫斯科職業聯賽 01/16 19:30 - Alexander Zhelubenkov v Artyom Tikhonov 8-11
莫斯科職業聯賽 01/16 18:30 - 穆罕默德•艾哈邁德斯納夫 v Alexander Zhelubenkov 11-6
莫斯科職業聯賽 01/16 17:00 - Alexander Zhelubenkov v Vasily Dedov 9-8
莫斯科職業聯賽 01/16 16:00 - Pavel Perov v Alexander Zhelubenkov 11-4
莫斯科職業聯賽 01/14 19:30 - Alexander Zhelubenkov v Ivan Talamanov 9-7
莫斯科職業聯賽 01/14 18:30 - Alexander Voronov v Alexander Zhelubenkov 9-8
莫斯科職業聯賽 01/14 17:00 - Alexander Zhelubenkov v Vasily Dedov 9-9
莫斯科職業聯賽 01/14 16:00 - Denis Bochkov v Alexander Zhelubenkov 10-8