Sao Jose 19歲以下 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19

結果

巴西Paulista 19歲以下 12/01 20:00 - Pinheiros 19歲以下 v 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 - View
巴西Paulista 19歲以下 11/29 23:00 - Pinheiros 19歲以下 v 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 L 91-62
巴西FPB 19歲以下 11/21 22:30 - 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 v Pinheiros 19歲以下 L 46-70
巴西FPB 19歲以下 11/12 20:00 - 帕爾梅拉斯 19歲以下 v 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 W 73-81
巴西FPB 19歲以下 11/05 20:00 - 帕爾梅拉斯 19歲以下 v 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 L 77-67
巴西FPB 19歲以下 11/01 22:30 - 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 v 帕爾梅拉斯 19歲以下 W 69-56
巴西FPB 19歲以下 10/14 23:00 - 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 v Paulistano 19歲以下 L 58-72
巴西FPB 19歲以下 10/08 21:56 - 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 v Pinheiros 19歲以下 L 64-76
巴西FPB 19歲以下 10/04 19:50 - 容迪亞伊Time 19歲以下 v 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 W 65-85
巴西FPB 19歲以下 09/30 22:00 - Associacao Realizar 19歲以下 v 聖何塞·德斯波爾蒂沃 U19 W 47-65
巴西Paulista 19歲以下 09/20 23:00 - Sao Jose 19歲以下 v 弗蘭薩 19歲以下 L 55-76
巴西FPB 19歲以下 09/17 20:00 - 帕爾梅拉斯 19歲以下 v Sao Jose 19歲以下 L 70-58