MFK卡爾維納 21歲以下

MFK卡爾維納 21歲以下 0-1 奧斯特拉瓦 21歲以下 (捷克聯賽 21歲以下) 2017-11-05 10:00

天氣: 良好 Stadium: Mestsky Stadion 場地: 良好 : 13

奧斯特拉瓦 21歲以下

07/28 22:00 - 03/20 22:59

U21, Bohemia Group

PO Team W D L Goals PO
1 塔比曆斯 21歲以下 11 2 4 43 : 29 35
2 布拉格斯巴達 21歲以下 10 4 3 43 : 16 34
3 普日布拉姆 21歲以下 9 3 5 49 : 41 30
4 賀拉戴克克拉勞夫 21歲以下 8 5 4 40 : 27 29
5 布拉格斯拉維亞 21歲以下 9 2 6 39 : 27 29
6 維多利亞皮爾森 21歲以下 7 7 3 38 : 27 28
7 波利斯拉夫 21歲以下 8 3 6 34 : 25 27
8 利貝雷茨 21歲以下 7 2 8 28 : 35 23
9 杜克拉布拉格 21歲以下 5 1 11 32 : 43 16
10 波希米亞人1905 21歲以下 4 3 10 19 : 45 15
11 布傑約維采 21歲以下 3 3 11 21 : 48 12
12 亞布洛內茨 21歲以下 3 1 13 19 : 42 10

U21, Bohemia Group

PO Team W D L Goals PO
1 塔比曆斯 21歲以下 8 0 1 27 : 12 24
2 布拉格斯巴達 21歲以下 6 1 2 25 : 7 19
3 普日布拉姆 21歲以下 6 1 1 29 : 14 19
4 布拉格斯拉維亞 21歲以下 5 1 2 21 : 14 16
5 維多利亞皮爾森 21歲以下 4 3 1 19 : 11 15
6 賀拉戴克克拉勞夫 21歲以下 4 2 2 21 : 12 14
7 布傑約維采 21歲以下 3 3 3 17 : 19 12
8 利貝雷茨 21歲以下 3 2 3 17 : 14 11
9 波利斯拉夫 21歲以下 3 1 4 15 : 12 10
10 杜克拉布拉格 21歲以下 3 1 5 14 : 21 10
11 波希米亞人1905 21歲以下 2 2 5 10 : 22 8
12 亞布洛內茨 21歲以下 2 1 6 11 : 21 7

U21, Bohemia Group

PO Team W D L Goals PO
1 波利斯拉夫 21歲以下 5 2 2 19 : 13 17
2 布拉格斯巴達 21歲以下 4 3 1 18 : 9 15
3 賀拉戴克克拉勞夫 21歲以下 4 3 2 19 : 15 15
4 布拉格斯拉維亞 21歲以下 4 1 4 18 : 13 13
5 維多利亞皮爾森 21歲以下 3 4 2 19 : 16 13
6 利貝雷茨 21歲以下 4 0 5 11 : 21 12
7 塔比曆斯 21歲以下 3 2 3 16 : 17 11
8 普日布拉姆 21歲以下 3 2 4 20 : 27 11
9 波希米亞人1905 21歲以下 2 1 5 9 : 23 7
10 杜克拉布拉格 21歲以下 2 0 6 18 : 22 6
11 亞布洛內茨 21歲以下 1 0 7 8 : 21 3
12 布傑約維采 21歲以下 0 0 8 4 : 29 0