Pts

1 2 3 4
Iryna Konkulovska 6 2 11 7
Nataliia Svydnytska 11 11 7 9