Zauralie Kurgan Zauralie Kurgan   茲韋茲達•契诃夫 茲韋茲達•契诃夫
Pts
射門
判罰
以少打多進球
-

Pts

1 2 3 OT F
0 0 0 0
0 1 1 2