Pts

1 2 3 4
奧列克西·薩普羅諾夫 11 5 10 7
Zakhar Telyugin 5 11 12 11