Pts

1 2 3 4 5
Vadym Nechyporuk 11 5 11 12 5
Valentyn Yunchyk 4 11 5 14 11

事件

 • Game 1 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 - Vadym Nechyporuk won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 Race to 5 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 Race to 7 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 Race to 9 - Valentyn Yunchyk
 • Game 2 - Valentyn Yunchyk won 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 3 - Vadym Nechyporuk won 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 - Valentyn Yunchyk won 12-14
 • Game 5 Race to 3 - Valentyn Yunchyk
 • Game 5 Race to 5 - Valentyn Yunchyk
 • Game 5 Race to 7 - Valentyn Yunchyk
 • Game 5 Race to 9 - Valentyn Yunchyk
 • Game 5 - Valentyn Yunchyk won 5-11