Pts

1 2 3 4
Volodymyr Tymchenko 11 9 11 12
Oleksandr Gress 8 11 3 10

事件

 • 赛局1首先获得3 - Oleksandr Gress
 • 赛局1首先获得5 - Volodymyr Tymchenko
 • 赛局1首先获得7 - Volodymyr Tymchenko
 • 赛局1首先获得9 - Volodymyr Tymchenko
 • 第1局后得分 - 11-8
 • 第1局 - Volodymyr Tymchenko以11-8获胜
 • 赛局2首先获得3 - Oleksandr Gress
 • 赛局2首先获得5 - Oleksandr Gress
 • 赛局2首先获得7 - Oleksandr Gress
 • 赛局2首先获得9 - Oleksandr Gress
 • 第2局后得分 - 9-11
 • 第1局 - Volodymyr Tymchenko以11-8获胜
 • 赛局3首先获得3 - Volodymyr Tymchenko
 • 赛局3首先获得5 - Volodymyr Tymchenko
 • 赛局3首先获得7 - Volodymyr Tymchenko
 • 赛局3首先获得9 - Volodymyr Tymchenko
 • 第3局后得分 - 11-3
 • 第2局 - Oleksandr Gress以9-11获胜
 • 赛局4首先获得3 - Volodymyr Tymchenko
 • 赛局4首先获得5 - Oleksandr Gress
 • 赛局4首先获得7 - Oleksandr Gress
 • 赛局4首先获得9 - Oleksandr Gress
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 4 - Volodymyr Tymchenko won 12-10