Pts

1 2 3 4
Nazarii Hrytsyienko 11 5 11 11
Vadym Nechyporuk 9 11 5 2

事件

 • 赛局1首先获得3 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局1首先获得5 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局1首先获得7 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局1首先获得9 - Nazarii Hrytsyienko
 • 第1局后得分 - 11-9
 • 第1局 - Nazarii Hrytsyienko以11-9获胜
 • 赛局2首先获得3 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局2首先获得5 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局2首先获得7 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局2首先获得9 - Vadym Nechyporuk
 • 第2局后得分 - 5-11
 • 第1局 - Nazarii Hrytsyienko以11-9获胜
 • 赛局3首先获得3 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局3首先获得5 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局3首先获得7 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局3首先获得9 - Nazarii Hrytsyienko
 • 第3局后得分 - 11-5
 • 第2局 - Vadym Nechyporuk以5-11获胜
 • 赛局4首先获得3 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局4首先获得5 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局4首先获得7 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局4首先获得9 - Nazarii Hrytsyienko
 • 第4局后得分 - 11-2
 • 第4局 - Nazarii Hrytsyienko以11-2获胜