Pts

1 2 3 4
Dmitriy Vahta 11 7 8 8
Vadym Nechyporuk 6 11 11 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局1首先获得5 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局1首先获得7 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 赛局1首先获得9 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 第1局后得分 - 11-6
 • 第1局 - 德米特罗•瓦赫塔以11-6获胜
 • 赛局2首先获得3 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 赛局2首先获得5 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局2首先获得7 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局2首先获得9 - Vadym Nechyporuk
 • 第2局后得分 - 7-11
 • 第1局 - 德米特罗•瓦赫塔以11-6获胜
 • 赛局3首先获得3 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 赛局3首先获得5 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 赛局3首先获得7 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 赛局3首先获得9 - Vadym Nechyporuk
 • 第3局后得分 - 8-11
 • 第2局 - Vadym Nechyporuk以7-11获胜
 • 赛局4首先获得3 - 德米特罗•瓦赫塔
 • 赛局4首先获得5 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局4首先获得7 - Vadym Nechyporuk
 • 赛局4首先获得9 - Vadym Nechyporuk
 • 第4局后得分 - 8-11
 • 第4局 - Vadym Nechyporuk以8-11获胜