Pts

1 2 3 4
马克西姆·布特科夫 6 4 11 9
Vyacheslav Isakov 11 11 6 11