Pts

1 2 3
Vladimir Sinkovskiy 11 13 14
Evgeny Anisimov 7 11 12

事件

 • 赛局1首先获得3 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局1首先获得5 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局1首先获得7 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局1首先获得9 - Vladimir Sinkovskiy
 • 第1局 - Vladimir Sinkovskiy以11-7获胜
 • 第1局后得分 - 11-7
 • 赛局2首先获得3 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局2首先获得5 - Evgeny Anisimov
 • 赛局2首先获得7 - Evgeny Anisimov
 • 赛局2首先获得9 - Evgeny Anisimov
 • 第2局 - Vladimir Sinkovskiy以13-11获胜
 • 第2局后得分 - 13-11
 • 赛局3首先获得3 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局3首先获得5 - Vladimir Sinkovskiy
 • 赛局3首先获得7 - Evgeny Anisimov
 • 赛局3首先获得9 - Evgeny Anisimov