Pts

1 2 3 4
Ilya Novikov 10 11 11 11
Dmitrii Basmanov 12 8 8 6

事件

 • 赛局1首先获得3 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局1首先获得5 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局1首先获得7 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局1首先获得9 - Ilya Novikov
 • 第1局 - Dmitrii Basmanov以10-12获胜
 • 第1局后得分 - 10-12
 • 赛局2首先获得3 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局2首先获得5 - Ilya Novikov
 • 赛局2首先获得7 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局2首先获得9 - Ilya Novikov
 • 第2局 - Ilya Novikov以11-8获胜
 • 第2局后得分 - 11-8
 • 赛局3首先获得3 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局3首先获得5 - Ilya Novikov
 • 赛局3首先获得7 - Ilya Novikov
 • 赛局3首先获得9 - Ilya Novikov
 • 第3局 - Ilya Novikov以11-8获胜
 • 第3局后得分 - 11-8
 • 赛局4首先获得3 - Dmitrii Basmanov
 • 赛局4首先获得5 - Ilya Novikov
 • 赛局4首先获得7 - Ilya Novikov
 • 赛局4首先获得9 - Ilya Novikov
 • Game 4 - Ilya Novikov won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6