Pts

1 2 3
Nazarii Hrytsyienko 11 11 11
Vadym Nechyporuk 4 7 5

事件

 • 赛局1首先获得3 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局1首先获得5 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局1首先获得7 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局1首先获得9 - Nazarii Hrytsyienko
 • 第1局 - Nazarii Hrytsyienko以11-4获胜
 • 第1局后得分 - 11-4
 • 赛局2首先获得3 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局2首先获得5 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局2首先获得7 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局2首先获得9 - Nazarii Hrytsyienko
 • 第2局 - Nazarii Hrytsyienko以11-7获胜
 • 第2局后得分 - 11-7
 • 赛局3首先获得3 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局3首先获得5 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局3首先获得7 - Nazarii Hrytsyienko
 • 赛局3首先获得9 - Nazarii Hrytsyienko
 • 第3局 - Nazarii Hrytsyienko以11-5获胜
 • 第3局后得分 - 11-5