1 2 F
0 2 2
2 0 2

事件

  • 第1个进球 - 乌赫塔
  • 第2个进球 - 乌赫塔
  • 第1半场 - 首先获得2个进球 - 乌赫塔
  • 下半场
  • 第3个进球 - Novaja Generacija 2
  • 第4个进球 - Novaja Generacija 2
  • 第2半场 - 首先获得2个进球 - Novaja Generacija 2