ZKK特雷斯尼耶夫卡 女子 ZKK特雷斯尼耶夫卡 女子   Athlete Celje 女子 Athlete Celje 女子
4 3分球 7
20 2分球 24
7 罰球 16
1 暫停 3
2 犯規 3
87.5 87.5
罰球命中率
94.1 94.1
ZKK特雷斯尼耶夫卡 女子 ZKK特雷斯尼耶夫卡 女子   Athlete Celje 女子 Athlete Celje 女子
3 3分球 5
10 2分球 10
3 罰球 5
3 暫停 3
4 犯規 3
75 75
罰球命中率
83.3 83.3

Pts

1 2 H 3 4 F
16 16 32 15 12 59
19 21 40 25 20 85