Pts

1 2 3
Marius Henninger 2 6 9
科索維斯基 11 11 10

事件

 • 赛局1首先获得3 - 科索维斯基
 • 赛局1首先获得5 - 科索维斯基
 • 赛局1首先获得7 - 科索维斯基
 • 赛局1首先获得9 - 科索维斯基
 • 第1局 - 科索维斯基以2-11获胜
 • 第1局后得分 - 2-11
 • 赛局2首先获得3 - 科索维斯基
 • 赛局2首先获得5 - 科索维斯基
 • 赛局2首先获得7 - 科索维斯基
 • 赛局2首先获得9 - 科索维斯基
 • 第2局 - 科索维斯基以6-11获胜
 • 第2局后得分 - 6-11
 • 赛局3首先获得3 - 科索维斯基
 • 赛局3首先获得5 - 科索维斯基
 • 赛局3首先获得7 - 科索维斯基
 • 赛局3首先获得9 - 科索维斯基