Pts

1 2 3 4 5 6
馮天薇 8 9 11 5 5 4
平野美宇 11 11 10 4 3 4

事件

 • 赛局1首先获得3 - 平野美宇
 • 赛局1首先获得5 - 平野美宇
 • 赛局1首先获得7 - 平野美宇
 • 赛局1首先获得9 - 平野美宇
 • 第1局后得分 - 8-11
 • 赛局2首先获得3 - 平野美宇
 • 赛局2首先获得5 - 平野美宇
 • 赛局2首先获得7 - 冯天薇
 • 赛局2首先获得9 - 平野美宇
 • 第2局后得分 - 9-11
 • 赛局3首先获得3 - 平野美宇
 • 赛局3首先获得5 - 平野美宇
 • 赛局3首先获得7 - 平野美宇
 • 赛局3首先获得9 - 平野美宇
 • 第3局后得分 - 11-10
 • 赛局4首先获得3 - 平野美宇
 • 第4局后得分 - 5-4
 • 赛局5首先获得3 - 冯天薇
 • 第5局后得分 - 5-3
 • 赛局6首先获得3 - 冯天薇