Ulrikke 愛克裏 2-6,6-2,6-1 尼古拉•托曼諾娃 2019-07-18 09:40

Stadium: COURT 6 : 26

Ulrikke 愛克裏   尼古拉•托曼諾娃
1 發球得分 0
0 雙發失誤 2
64 64
Win % 1st Serve
60 60
44 44
破發成功率
67 67

事件

 • 赛局 1 - Ulrikke 爱克里 - 以15分保住发球局
 • 赛局 2 - 尼古拉•托曼诺娃- 以15分保住发球局
 • 赛局 3 - 尼古拉•托曼诺娃 - 以15分? ?发局
 • 赛局4 - 尼古拉•托曼诺娃发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 5 - Ulrikke 爱克里 - 以40分保住发球局
 • 赛局 6 - 尼古拉•托曼诺娃- 以30分保住发球局
 • 赛局 7 - 尼古拉•托曼诺娃 - 以15分? ?发局
 • 赛局 8 - 尼古拉•托曼诺娃- 以40分保住发球局
 • 赛局 9 - Ulrikke 爱克里 - 以40分保住发球局
 • 赛局 10 - 尼古拉•托曼诺娃- 以40分保住发球局
 • 赛局 11 - Ulrikke 爱克里 - 以30分保住发球局
 • 赛局 12 - Ulrikke 爱克里 - 以30分? ?发局
 • 赛局 13 - Ulrikke 爱克里 - 以30分保住发球局
 • 赛局 14 - 尼古拉•托曼诺娃- 以40分保住发球局
 • 赛局 15 - Ulrikke 爱克里 - 以40分保住发球局
 • 赛局 16 - Ulrikke 爱克里 - 以40分? ?发局
 • 赛局 17 - Ulrikke 爱克里 - 以15分保住发球局
 • 赛局 18 - 尼古拉•托曼诺娃- 以15分保住发球局
 • 赛局 19 - Ulrikke 爱克里 - 以30分保住发球局
 • 赛局 20 - Ulrikke 爱克里 - 以40分? ?发局
 • 赛局 21 - Ulrikke 爱克里 - 以15分保住发球局
 • 赛局 22 - Ulrikke 爱克里 - 以40分? ?发局
 • 赛局 23 - Ulrikke 爱克里 - 以15分保住发球局