Pts

1 2 3 4 5
Zhao Dong Tang 7 9 13 11 10
Song Liang 11 11 11 9 12

事件

 • 赛局1首先获得3 - Song Liang
 • 赛局1首先获得5 - Zhao Dong Tang
 • 赛局1首先获得7 - Zhao Dong Tang
 • 赛局1首先获得9 - Song Liang
 • 第1局 - Song Liang以7-11获胜
 • 最后时刻得分 第1局 7-11
 • 赛局2首先获得3 - Song Liang
 • 赛局2首先获得5 - Song Liang
 • 赛局2首先获得7 - Song Liang
 • 赛局2首先获得9 - Song Liang
 • 第2局 - Song Liang以9-11获胜
 • 最后时刻得分 第2局 9-11
 • 赛局3首先获得3 - Song Liang
 • 赛局3首先获得5 - Song Liang
 • 赛局3首先获得7 - Song Liang
 • 赛局3首先获得9 - Song Liang
 • 第3局 - Zhao Dong Tang以13-11获胜
 • 最后时刻得分 第3局 13-11
 • 赛局4首先获得3 - Song Liang
 • 赛局4首先获得5 - Song Liang
 • 赛局4首先获得7 - Song Liang
 • 赛局4首先获得9 - Song Liang
 • 第4局 - Zhao Dong Tang以11-9获胜
 • 最后时刻得分 第4局 11-9
 • 赛局5首先获得3 - Zhao Dong Tang
 • 赛局5首先获得5 - Song Liang
 • 赛局5首先获得7 - Song Liang
 • 赛局5首先获得9 - Song Liang
 • 第5局 - Song Liang以10-12获胜
 • 最后时刻得分 第5局 10-12