CEZ Karlovarsko CEZ Karlovarsko   Gazprom Yugra Gazprom Yugra
32 發球局贏得分數 20
5 最長連勝 4

Pts

1 2 3 4 5 6
CEZ Karlovarsko 25 25 25
Gazprom Yugra 20 21 21

Comments

事件

 • 賽局1 - 首先達到5分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局1在10分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局1 - 首先達到10分 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局1 - 首先達到10分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局1在20分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局1 - 首先達到15分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局1在30分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局1 - 首先達到20分 - CEZ Karlovarsko
 • 25-20: 赛盘1得分
 • 賽局2 - 首先達到5分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局2在10后平局
 • 賽局2 - 首先達到10分 - Gazprom Yugra
 • 赛局2在20分后领先 - Gazprom Yugra
 • 賽局2 - 首先達到15分 - Gazprom Yugra
 • 赛局2在30后平局
 • 賽局2 - 首先達到20分 - CEZ Karlovarsko
 • 25-21: 赛盘2得分
 • 賽局3 - 首先達到5分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局3在10分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局3在10分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局3 - 首先達到10分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局3在20分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局3 - 首先達到15分 - CEZ Karlovarsko
 • 赛局3在30分后领先 - CEZ Karlovarsko
 • 賽局3 - 首先達到20分 - CEZ Karlovarsko
 • 25-21: Set 3 score