HC Kometa布爾諾 20歲以下 HC Kometa布爾諾 20歲以下   薩爾斯堡 20歲以下 薩爾斯堡 20歲以下
3 Pts 3
33 射門 23
5 判罰 5
0 以少打多進球 50
0 / 4 - 2 / 4

Comments

Pts

1 2 3 OT F
2 1 0 0 3
1 2 0 0 3

事件

 • 进球1 - 布尔诺Kometa 20岁以下 -
 • 进球2 - 布尔诺Kometa 20岁以下 -
 • 首先获得2 - 布尔诺Kometa 20岁以下
 • 进球3 - 萨尔茨堡AKA -
 • 最后时刻得分 第一阶段 2-1
 • 进球4 - 萨尔茨堡AKA -
 • 进球5 - 萨尔茨堡AKA -
 • 首先获得3 - 萨尔茨堡AKA
 • 进球6 - 布尔诺Kometa 20岁以下 -
 • 最后时刻得分 第二阶段 3-3
 • 最后时刻得分 第三阶段 3-3