Pts

1 2
韋世豪 11 2
Samuel Kulczycki 8 1

事件

  • 赛局1首先获得3 - 韦世豪
  • 赛局1首先获得5 - Samuel Kulczycki
  • 赛局1首先获得7 - 韦世豪
  • 赛局1首先获得9 - 韦世豪
  • 第1局 - 韦世豪以11-8获胜
  • 最后时刻得分 第1局 11-8